Broderi

2015

Ett utforskande av broderiet som teknik såväl som en undersökning av olika vägar att gå för att bearbeta tankar kring identitet och tillhörighet. Linjen i broderiet översattes till en tredimensionell textil skulptur.