Sticka runt, sticka in

2014

Med kroppen som verktyg vill jag berätta en historia, visa en handling genom textilt arbete. Det ligger något meditativt i att sticka, att göra samma rörelser om och om igen. Sticka, flytta maskor, sticka, flytta maskor. Det långsamma arbetet växer successivt fram och förändras som en evolutionsprocess i naturen. Likt ett kretslopp som skulle kunna fortsätta att gå runt i obestämd tid.