Öppna examinationer

Steneby Konsthall, Dals Långed

Mellan 10 och 13 maj examineras sexton studenter från kandidatprogrammen på Steneby. Varje examination inleds av att studenten presenterar sitt arbete. Sedan följer en diskussion med opponent och professor, följt av en öppen frågestund. Se schema för TKFs öppna presentationerna nedan. Välkommen till Steneby konsthall!

TEXTIL–KLÄDER–FORMGIVNING
Opponent: Elsa Chartin och Katarina Wiklund  

ONSDAG 11/5
09.00 - 09.45 My Brangenfeldt
10.00 - 10.45 Therese Olsson
11.00 - 11.45 Johanna Svallingson
13.00 - 13.45 Matilda Ekdahl
14.00 - 14.45 Augusta Chavarria Persson
15.00 - 15.45 Paulina Nilsson

TORSDAG 12/5
09.00 - 09.45 Catrin Lo Karlberg
10.00 - 10.45 Ema Nilsson
11.00 - 11.45 Ingrid Headlam