Bengtsfors Konsthall

Bengtsfors Konsthall
20 okt 2015 - 13 nov 2015


Textil–Kläder–Formgivning BA3 vid HDK Steneby presenterar vår arbetsprocess i en delkurs där vi studenter undersökt textil och dess uttrycksmöjligheter i förhållande till en rumslighet. Det specifika offentliga rummet kursen har utgått från är Tingsrätten i Göteborg. Vi har förhållit oss till samhälleliga kontexter och etiska lika mycket som estetiska aspekter.
Vernissage i Bengtsfors Konsthall den 20 oktober kl.17.